В.В.Бондар, В.О.Ткаченко, В.В.Яковлев
Спільна взаємодія хвиль і течій на кругло циліндричні перешкоди великих поперечних розмірів

Прикладна гідромеханіка, Том 16 (88) № 3, (2014) с.14-22
Розглянуто задачу спільної дії поверхневих гравітаційних хвиль і течій на круглоциліндричні перешкоди великих поперечних розмірів. Її рішення знаходиться за допомогою осереднення по глибині вихідної тривимірної задачі дифракції хвиль, які трансформовані на спутній або зустрічній течіях. Показано, що наявність течії призводить до зсуву максимумів навантажень і їх істотному збільшенню на зустрічній течії та зменшенню на спутній течії. Показано також, що на зустрічній течії для достатньо коротких хвиль для затопленого циліндра і монопода можлива ситуація, коли напрямок дії навантаження не співпадає з напрямком поширення хвилі.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
поверхневі хвилі, течії, перешкоди великих поперечних розмірів, дифракція, хвильові навантаження
МОВА ТЕКСТУ: російська