А.І.Білеуш, О.І.Кривоног, В.Ю.Філімонов, С.Б.Зайченко
Дослідження зміни міцності грунтів у зоні зсуву на приладі крутіння

Прикладна гідромеханіка, Том 16 (88) № 3, (2014) с.3-13
Експериментальними дослідженнями на приладі крутіння встановлено, що міцність грунту природної вологості при дилатансії збільшується, а міцність насиченого водою грунту в зоні зсуву - падає. Перехід грунту в тиксотропний стан відбувається під впливом динамічних, вібраційних або додаткових навантажень і супроводжується різким зниженням механічної міцності грунту. При цьому багато видів грунтів при певній щільності в зоні деформування з твердого стану переходять у неньютонівську рідину другої групи, яка міцності на зсув не має.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
дилатансія, тиксотропія грунту, зсув, крутіння, міцність грунтів
МОВА ТЕКСТУ: українська