А.А.Нестеров
Негідростатична модель течій з вільною поверхнeю в подвійній σ-системі координат і її застосування до моделювання поверхневих хвиль над заступами

Прикладна гідромеханіка, Том 15 (87) № 4, (2013) с.56-70
В роботі представлена чисельна негідростатична модель течій з вільною поверхнeю, рівняння якої записані в подвійній σ-системі координат. На відміну від односігменної моделі, така модель є придатною для дослідження структури потоків поблизу занурених перешкод з вертикальними або майже вертикальними стінками, такими як заступи шельфів, рифів, судноплавних каналів, океанічних впадин. Застосування розробленої моделі до дослідження трансформації солітона над штучним шельфом у гідравлічному лотку показало достатньо гарні результати порівняння з вимірами. Також модель досить точно відтворила вихори, які спостерігалися в лабораторних дослідженнях поблизу стінок зануреної перешкоди при проходженні хвилі над нею. В обох випадах гарне співпадання з експериментальними даними було досягнуто шляхом калібрування шорсткості дна.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
негідростатичні течії з вільною поверхнею, солітон, занурена перешкода, подвійна σ-система координат, чисельне моделювання
МОВА ТЕКСТУ: російська