А.Ю.Калугін, В.В.Яковлев
Збільшення видобутку конденсату на Котелевському газоконденсатному родовищі шляхом оптимального розподілу відборів газу

Прикладна гідромеханіка, Том 15 (87) № 4, (2013) с.49-55
Робота присвячена проблемі збільшення видобутку газового конденсату на газоконденсатних родовищах. Запропонований алгоритм оптимального розподілу відборів газу з урахуванням запуску і зупинки свердловин діючого фонду використаний на прикладі діючого Котелевського газоконденсатного родовища при розробці тільки на виснаження. Критерієм оптимальності є максимум добутого газового конденсату. Для оцінки впливу внутрішньопластових перетоків на видобуток газового конденсату розглянуті кілька варіантів (в тому числі і оптимальний) розробки родовища для різних перерозподілів відборів газу на свердловинах.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
газовий конденсат, оптимальний режим видобування, оптимізація, регулювання видобування, видобування на виснаження, видобування конденсату
МОВА ТЕКСТУ: російська