Є.В.Бруяцький, О.Г.Костін, Є.І.Никифорофич
Моделювання полів швидкості та тиску в зоні прямокутної каверни, що розташована на стінці плоского каналу. Частина ІІ

Прикладна гідромеханіка, Том 15 (87) № 4, (2013) с.3-12
В статті аналізуються результати чисельного дослідження полів тиску і ефектів нестаціонарності при руху нестисливої рідини в зоні прямокутної каверни, яка розташована на нижній стінці плоского каналу. Метод розрахунку параметрів течії заснований на прямому чисельному вирішенні нестаціонарних рівнянь Нав'є-Стокса у змінних швидкість-тиск. Показано, що при стаціонарній течії у плоскому каналі з прямокутною каверною ріст числа Рейнольдса призводить до нестаціонарності течії в зоні каверни. В роботі докладно вивчається розподілення поля тиску всередині каверни і у зоні її розташування в залежності від числа Рейнольдса для трьох варіантів параметру довжини каверни та двох форм профілю поздовжньої швидкості у вхідному перетині каналу.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
чисельне моделювання, плоский канал, прямокутна каверна, поля тиску, ефекти нестаціонарності, числа Струхаля
МОВА ТЕКСТУ: російська