В.С.Малюга
Чисельне моделювання обтікання сфери потоком в'язкої нестисливої рідини

Прикладна гідромеханіка, Том 15 (87) № 3, (2013) с.43-67
Розглянуто задачу обтікання сфери потоком в'язкої нестисливої рідини в широкому діапазоні чисел Рейнольдса. Запропонований чисельний алгоритм розв'язку задачі може бути застосований також до задач довільної складної геометрії. Чисельний алгоритм базується на методі скінчених об'ємів. При малих числах Рейнольдса застосовується техніка DNS, при великих числах Рейнольдса – техніка LES. Визначено діапазон чисел Рейнольдса, в якому в течії виникають автоколивання, а, отже, такий потік може породжувати звук. Детально описано як одночастотні, так і багаточастотні коливальні режими.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
автоколивання, метод скінчених об'ємів, обтікання сфери, LES, OpenFOAM
МОВА ТЕКСТУ: російська