Є.В.Бруяцький, О.Г.Костін, Є.І.Никифорович
Моделювання полів швидкості та тиску в зоні прямокутної каверни, що розташована на стінці плоского каналу. Частина І

Прикладна гідромеханіка, Том 15 (87) № 3, (2013) с.25-36
В роботі представлені результати чисельного дослідження вихрової структури руху рідини в області каверни з прямокутною формою поперечного перетину, яка розташована на нижній стінці плоского каналу. Метод розрахунку параметрів течії оснований на прямому чисельному рішенні нестаціонарних рівнянь Нав'є-Стокса у змінних швидкість-тиск. Детально вивчені особливості взаємодії потоку у каналі з вихровим полем швидкостей усередині каверни і у зоні її розташування при трьох геометричних параметрах каверни, в залежності від числа Рейнольдса та двох форм профілю поздовжньої швидкості у вхідному перетині каналу.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
чисельне моделювання, рівняня Нав'є-Стокса, плоский канал, прямокутна каверна, поля швидкості, вихрові структури
МОВА ТЕКСТУ: російська