A.U.Thor
Експериментальне дослідження впливу форми тіла на його інтегральні характеристики

Прикладна гідромеханіка, Том 15 (87) № 3, (2013) с.3-24
На основі аналізу форми тіла швидкісних гідробіонтів та птахів запропоновано передню частину їхнього тіла апроксимувати трьома сферами, з'єднаними увігнутими поверхнями, на яких формуються гьортлерівські вихорі (ГВ). Розроблена експериментальна методика дослідження стійкості ГВ на увігнутих пластинах. Досліджена сприятливість дійсних ГВ до внесених у примежовий шар поздовжніх вихрових систем, сформованих за допомогою розроблених генераторів поздовжніх вихорів. Знайдені умови формування стійких ГВ, в тому числі і після ділянки з кривизною. Розроблено новий біонічний профіль, гідродинамічні якості якого було досліджено за допомогою модельного експерименту. Виконано порівняння з гідродинамічними характеристиками серійного керма судна. Коефіцієнт підйомної сили біонічного керма був заввишки характеристик серійного профілю керма в широкому діапазоні кутів атаки. Наведено рекомендації для підвищення ефективності біонічного керма.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
гьортлерівські вихорі, примежовий шар, біонічнe кермo
МОВА ТЕКСТУ: російська