І.А.Луковський, А.В.Солодун, О.М.Тимоха
Про внутрішні резонансні коливання рідини в конічних баках

Прикладна гідромеханіка, Том 15 (87) № 2, (2013) с.46-52
Використовуючи умову виникнення внутрішніх резонансів для усталених рухів рідини в конічних баках, що виникають при резонансному збуренні першої власної частоти, в роботі визначається набір геометричних вхідних параметрів (кут розчину та глибина), для яких за рахунок внутрішніх резонансів може збурюватись ряд вищих власних форм. Сформульовано рекомендації щодо подальшого розвитку нелінійних модальних методів для баків вказаної геометрії.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
конічний бак, коливання рідини, резонансне збурення
МОВА ТЕКСТУ: російська