Ю.В.Городецький, Д.Ю.Косьянов, А.В.Русанов, П.Н.Сухоребрий, О.Н.Хорєв
Аналіз робочого процессу в проточній частині осьової гідротурбіни на основі чисельного моделювання просторової в'язкої течії рідини

Прикладна гідромеханіка, Том 14 (86) № 3, (2012) с.45-54
Наведено результати розрахункового дослідження просторової в'язкої течії рідини в проточній частині вертикальної осьової поворотно-лопатевої гідротурбіни, розробленої на напір 20 м. Моделювання течії виконано на основі чисельного інтегрування рівнянь Рейнольдса та двопараметричної моделі турбулентності Ментера (SST). Розрахунки проведені за допомогою програмного комплексу FlowER-U. Надано аналіз структури потоку, усереднених параметрів і втрат енергії в усіх елементах проточної частини.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
поворотно-лопатева гідротурбіна, двопараметрична модель турбулентності
МОВА ТЕКСТУ: російська