Є.В.Бруяцький, О.Г.Костін
Комп'ютерне моделювання відривного обтікання квадратного цилиндра безграничным потоком в'язкої рідини

Прикладна гідромеханіка, Том 14 (86) № 3, (2012) с.22-36
Представлені результати чисельного дослідження задачі обтікання циліндра з квадратною формою поперечного перетину безмежним ламінарним потоком. Метод розрахунку заснований на прямому вирішенні системи нестаціонарних рівнянь Нав'є-Стокса у змінних швидкість-тиск. Наведено результати досліджень стаціонарних і нестаціонарних періодичних режимів течії. Вивчені поля швидкостей, тиску, вихрова структура течії у сліді за циліндром і гідродинамічні сили, які діють на циліндр, в залежності від часу і числа Рейнольдса. Результати розрахунків широко представлені у графічному вигляді.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
комп'ютерне моделювання, квадратний циліндр, рівняння Нав'є-Стокса, поле швидкості, поле тиску
МОВА ТЕКСТУ: російська