В.В.Бабенко, В.П.Мусієнко, В.М.Турик
Кінематичні характеристики потоку при обтіканні напівсферичних заглиблень

Прикладна гідромеханіка, Том 14 (86) № 3, (2012) с.3-21
Наведені нові результати експериментальних дослідів обтікання двох напівсферичних сегментних заглиблень різного діаметру та глибини, що мають закруглені крайки. Експерименти проведені у замкнутій гідродинамічній трубі за допомогою спеціальних приладів. При різних відстанях навколо та над лунками зроблені виміри профілів поздовжньої осередненої та пульсаційної швидкості за допомогою лазерного анемометра. Знайдені нові фізичні особливості течії вихрових структур у тримірних заглибленнях. Класифіковано три характерних режиму течії вихрових структур у лунках у залежності від чисел Рейнольдса.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
сегментні заглиблення, осереднена швидкість, пульсаційна швидкість, лазерний анемометр
МОВА ТЕКСТУ: російська