І.М.Неклюдов, Б.В.Борц, В.І.Ткаченко
Oпис ленгмюрівських циркуляцій упорядкованим набором конвективних кубічних комірок

Прикладна гідромеханіка, Том 14 (86) № 2, (2012) с.29-40
Запропоновано теоретичну модель опису ленгмюрівських циркуляцій (ЛЦ) упорядкованим набором конвективних кубічних комірок з вільними межами. Показано, що відповідним розташуванням конвективних кубічних осередків можна сформувати течії, характерні для ЛЦ. Проведено зіставлення теоретичної моделі й експериментальних даних. Дано пояснення деяких особливостей ЛЦ. Зокрема, з'ясовано причину розходження між швидкістю спадного й висхідного потоків ЛЦ у напрямку, поперечному до швидкості вітру. Показано, що через таке розходження центри суміжних зустрічних валів зміщуються до спадного потоку. Дано оцінку граничної швидкості вітру, перевищення якої приводить до формування ЛЦ. На основі властивостей симетрії вихідної лінійної системи рівнянь обгрунтована інваріантність утворення ЛЦ від способу підігріву шару рідини. Описано несиметричний розподіл швидкості плину поверхневого шару рідини в ЛЦ у поперечному до швидкості вітру напрямку. Показано, що орієнтування wіnd-streaks відносно напрямку вітру обумовлене дією сили Коріоліса.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
ленгмюрівські циркуляції, кубічні комірки, поверхневий шар рідини
МОВА ТЕКСТУ: російська