А.Ю.Калугін
Підвищення конденсатодобування з газоконденсатних родовищ за допомогою регулювання розробки на виснаження

Прикладна гідромеханіка, Том 14 (86) № 2, (2012) с.17-22
Роботу присвячено проблемі збільшення видобутку газового конденсату на газоконденсатних родовищах шляхом регулювання дебітів існуючого фонду свердловин. Для того, щоб оцінити ступінь впливу внутрішньопластових перетоків на видобуток газового конденсату, розглядається п'ять різних варіантів розробки родовища з різною кількістю видобувних свердловин. При цьому зберігається загальна кількість видобутого газу, але обсяги видобутку, що припадають на одну свердловину, різні.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
газовий конденсат, конденсатовидобудок, свердловина
МОВА ТЕКСТУ: російська