І.В.Вовк, В.С.Малюга
Звукове поле, що генерується потоком у каналі зі стенозами

Прикладна гідромеханіка, Том 14 (86) № 1, (2012) с.23-48
Розглядається задача випромінювання звуку потоком рідини в плоскому каналі з двома послідовно розташованими стенозами. В міжстенозній області такої течії може відбуватись самозбудження автомодельних коливань середовища, які є джерелом звукових коливань у каналі. Акустична задача розв'язується для двох областей: для однорідного плоского каналу, розташованого вниз за течією від другого стенозу, а також для області з геометричними неоднорідностями, розташованої угору проти потоку від другого стенозу. Для розв'язання даної задачі застосовується метод часткових областей.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
звукове поле, плоский канал, стеноз, геометричні неоднорідності, метод часткових областей
МОВА ТЕКСТУ: російська