В.В.Бабенко, Аббас Фаділь Махмуд, С.А.Іщенко
Керування примежового шару крила при генеруванні тривимірних збурень

Прикладна гідромеханіка, Том 14 (86) № 1, (2012) с.3-13
Наведено результати експериментальних досліджень впливу генераторів вихорів, встановлених на моделі крила RSG-36, в розімкнутій аеродинамічній трубі. Досліджено вплив конструкції та різних варіантів розміщення генераторів вихорів, а також їх взаємного розташування в поздовжньому та трансверсальному напрямках на аеродинамічні характеристики моделі крила. Виявлені параметри генераторів вихорів, при яких знайдено найбільший вплив на аеродинамічні характеристики наведеної моделі крила.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
генератор вихорів, модель крила
МОВА ТЕКСТУ: російська