М.Б.Кельріх, С.І.Криль
Визначення тиску рідкого вантажа на днище котла залізничної цистерни під час зіткнення з перепоною

Прикладна гідромеханіка, Том 13 (85) № 4, (2011) с.30-36
Розглянуто спрощену фізичну модель гідроудару в залізничній цистерні, в основі якої лежить уява про те, що максимальний тиск рідини на днище котла цистерни від гідроудару досягається в момент переходу рідини у стан відносної рівноваги при раптовому прискоренні цистерни. Одержано прості формули для визначення тиску гідроудару в цистернах як з повним наливом, так і з частковим недоливом. Наведено результати порівняння розрахункових значень тиску гідроудару з експериментальними значеннями.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
залізнична цистерна, частковий недолив, повний налив, миттєве прискорення, тиск гідроудару
МОВА ТЕКСТУ: російська