А.В.Воскобійник, В.А.Воскобійник, С.А.Ісаєв, В.Л.Жданов, Н.В.Корнєв, Й.Турноу
Біфуркація вихрової течії всередині сферичної лунки у вузькому каналі

Прикладна гідромеханіка, Том 13 (85) № 4, (2011) с.3-21
Наведено результати чисельного та фізичного моделювання структури вихрової течії, яка формується усередині глибокої сферичної лунки у вузькому гідродинамічному каналі. Приведено результати розрахунків течії методами URANS, LES і POD аналізу. Показані візуальні особливості вихрової течії і вказані режими, при яких усередині сферичної лунки генеруються симетричні та асиметричні великомасштабні вихори. Представлено результати досліджень поля пульсацій пристінного тиску усередині лунки, які вимірювалися мініатюрними п'єзокерамічними та п'єзорезистивними датчиками, і виявлено протифазні коливання поля тиску у місцях формування та викиду вихрових систем назовні із лунки. Приведена структура, місцезнаходження і масштаби вихрових систем усередині лунки для ламінарного та турбулентного режимів течії. Встановлено в чисельних дослідженнях і експериментально, що при турбулентному обтіканні глибокої сферичної лунки у ній формуються асиметричні нахилені вихори, які квазиперіодично перемикаються із одної частини лунки у іншу. Кут викиду асиметричних великомасштабних вихорів назовні із лунки при збільшені числа Рейнольду збільшується і складає ±45° для Red=40000 та ±60° для Red=60000.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
вихорова течія, чисельне моделювання, сферична лунка, великомасштабні вихори
МОВА ТЕКСТУ: російська