В.Л.Поляков
Теоретичний аналіз усталеного біофільтрування при не лімітованій швидкості зростання біомаси

Прикладна гідромеханіка, Том 13 (85) № 2, (2011) с.69-81
Отримано точний розв'язок задачі усталеного біофільтрування при доочищенні органічних забруднень фіксованим біоценозом з нелімітованою швидкістю росту. Реалізовано три підходи, які відбивають особливості формування динамічного рівноважного стану біомаси з врахуванням гідродинамічного фактору, фізичних властивостей биоплівок. На численних прикладах оцінюються різноманітні наслідки від тривалої подачі на біореактор-фільтр із зернистим завантаженням субстрата різної концентрації.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
біофільтрування, фіксований біоценоз, доочищення стічних вод
МОВА ТЕКСТУ: російська