В.П.Ольшанський, С.В.Ольшанський
Коливання швидкості потоку неоднорідного вібророзрідженому шарі зернової суміші на нахиленому решеті

Прикладна гідромеханіка, Том 13 (85) № 2, (2011) с.64-68
Досліджено режим усталених коливань швидкості в неоднорідному вібророзрідженому шарі зернової суміші при її русі по нахиленому плоскому віброрешеті. Враховано розділення потоку на прохідну та східну фракції. В функціях Кельвіна отримано розв'язок задачі гідродинаміки, коли кінематичний коефіцієнт вібров'язкості суміші є лінійною функцією декартової координати, яка перпендикулярна напряму швидкості потоку. Розглянуто окремий випадок граничної задачі гідродинаміки, розв'язок якої виражається в елементарних функціях.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
нахилене плоске віброрешето, кінематичний коефіцієнт вібров'язкості
МОВА ТЕКСТУ: російська