А.Ф.Зібольд
Гідродинамічні структури, що виникають під дією обертового магнітного поля в обмеженій по висоті циліндричний посудині

Прикладна гідромеханіка, Том 13 (85) № 2, (2011) с.17-27
Розлядається течiя в'язкої провiдної рiдини в обмеженiй по висотi цилiндричнiй посудинi, що виникає пiд дiєю обертового магнiтного поля. Задача розв'язувалась iтерацiйним методом. Встановленi значення параметрiв, при яких iтерацiйний процес ще збiгається. Дослiдженi тривимiрнi гiдродинамiчнi структури, що виникають при рiзних значеннях геометричних та електромагнiтних параметрiв течiї.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
в'язка провiдна рідина, цилiндрична посудина, обертове магнiтне поле, iтерацiйний метод
МОВА ТЕКСТУ: російська