С.І.Криль, М.Н.Чальцев
До питання про методики розрахунку основних параметрів пневмотранспорту сипучих матеріалів по горизонтальних трубах

Прикладна гідромеханіка, Том 12 (84) № 4, (2010) с.36-44
Наведено науково обгрунтовані розрахункові залежності для визначення основних параметрів пневмотранспорту твердих дисперсних матеріалів по горизонтальних прямих трубах – критичної швидкості потоку повітря і питомих втрат тиску. Описано фізичні моделі, покладені в основу методик розрахунку вищезазначених параметрів. Наведено результати зіставлення розрахункових значень цих параметрів з їхніми експериментальними значеннями у широкому діапазоні зміни умов пневмотранспорту.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
дисперсні матеріали, критичні швидкості потоку повітря, питомі втрати тиску
МОВА ТЕКСТУ: російська