В.П.Каян, А.Г.Лебедь
Оптимізація робочих характеристик повномасштабного макету ветроротору Дар’є з прямими керованими лопаcтями

Прикладна гідромеханіка, Том 12 (84) № 4, (2010) с.26-35
Наведені результати досліджень в аеродинамічній трубі по визначенню впливу керування кутом встановлення лопаті щодо траверси під час обертання вітроротору типу Дар'є з прямими лопатями на потужностні та моментні характеристики вітроротору. Показано здатність вітроротору з керованими лопаcтями самозапускатися при дуже низьких швидкостях потоку, що набігає на вітроротор, та можливість значного збільшення коефіцієнтів використання енергії потоку і крутного моменту на валу за рахунок оптимізації закону керування лопатями.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
аерогідродинамічне навантаження, кут установки лопасті, енергія потоку
МОВА ТЕКСТУ: російська