В.В.Бабенко, В.П.Мусиєнко, В.Н.Турик, Д.Е.Мілюков
Візуалізація обтікання напівсферичних заглиблень

Прикладна гідромеханіка, Том 12 (84) № 4, (2010) с.3-25
Наведені нові результати експериментальних дослідів обтікання тримірних заглиблень, виконаних у вигляді сферичних сегментів різного діаметру та глибини. Експерименти проведені у замкненій гідродинамічній трубі за допомогою спеціальних застосувань. Розроблена методика, що містить попередню візуалізацію структури течії та подальші виміри лазерним анемометром в винайдених характерних місцях зафіксованих вихрових структур. Результати візуалізації зафіксовані за допомогою фотоапаратів та відеокамери. Знайдені нові вихрові структури в тримірних заглибленнях та закономірності їх розвитку в залежності від швидкості обтічного потоку та геометричних параметрів лунок.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
тримірні заглиблення, лазерний анемометр, вихорові структури
МОВА ТЕКСТУ: російська