В.Л.Поляков
Підгрунтове зволоження незв'язного несуфозійного грунту в умовах інтенсивноговипаровування

Прикладна гідромеханіка, Том 12 (84) № 3, (2010) с.54-61
Сформульовано і точно розв'язано математичну задачу усталеного підгрунтового зволоження незв'язного несуфозійного грунту системою дрен (каналів) в умовах випаровування з інтенсивністю, яка залежить від глибини грунтових вод. Об_рунтовано прийняття сталою вздовж фільтраційного потоку швидкості випаровування. На багаточисленних прикладах показано суттєвість впливу переорієнтації часток скелету на важливі фільтраційні характеристики, її значущість для зволожувального процесу.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
підгрунтове зволоження, фільтраційний потік, система дрен
МОВА ТЕКСТУ: російська