I.Г.Нестерук, О.M.Зверховський
Експериментальні дослідження входу до води осесиметричних тіл з від'ємними градієнтами тиску

Прикладна гідромеханіка, Том 12 (84) № 3, (2010) с.47-53
Проведено серію експериментів з входу до води осесиметричних тіл особливої форми з від'ємними градієнтами тиску на їхній поверхні. Виявлено різні режими обтікання. Зокрема, на малих швидкостях каверни не виникали. Зі збільшенням швидкості входу виникало типове нестаціонарне суперкавітаційне обтікання. Значний вплив на критичну швидкість, при якій змінюється тип обтікання, мала форма тіла. Зокрема, для однієї з моделей тонкого тіла каверна не виникала в усьому доступному діапазоні швидкостей (до 6 м/с).
КЛЮЧОВI СЛОВА:
осесиметричні тіла, від'ємні градієнти тиску, суперкавітаційне обтікання
МОВА ТЕКСТУ: українська