Г.О.Воропаєв, Н.В.Розумнюк
Керування течією у каверні за допомогою періодичного вдуву

Прикладна гідромеханіка, Том 12 (84) № 3, (2010) с.3-11
Чисельно досліджується можливість керування потоком в'язкої нестисливої рідини в околі плоскої каверни, впровадженого за допомогою періодичного вдуву з малою швидкістю через частину дна каверни. Вдув з частотою, яка дорівнює власній частоті коливань течії при обтіканні каверни в режимі зсувного шару, призводить до резонансного посилення амплітуди збурень, збільшує періодичні викиди рідини з каверни в примежовий шар нижче каверни, подовжує зону впливу каверни. Подвоєна частота вдуву, навпаки, суттєво демпфує власні збурення та пригнічує викиди з каверни. Таким чином, вплив каверни на параметри основного потоку зменшується.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
в'язка нестислива рідина, плоска каверна, вдув, власна частота
МОВА ТЕКСТУ: російська