Р.В.Беженар
Модель екогідродинаміки мілкої водойми

Прикладна гідромеханіка, Том 12 (84) № 2, (2010) с.3-7
Побудована тривимірна система моделей мілких водойм, яка складається з термогідродинамічної моделі ТРИТОКС, а також моделі переносу намулів та моделі екодинаміки. Модель екодинаміки описує перенос і реакції перетворення основних органічних та неорганічних речовин, в тому числі розвиток придонної рослинності. Досліджені зв'язки між моделями, а самевплив придонної рослинності на гідродинаміку, процеси переносу намулів та поживних речовин, а також вплив концентрації змучених намулів та поживних речовин на розвиток придонної рослинності. Проведено розрахунок характеристик мілкої водойми з використанням описаного комплексу моделей.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
екодинаміка, перенос намулів, система моделей
МОВА ТЕКСТУ: українська