В.В.Косинский
Енергетичні характеристики потоків стислих рідин при протіканні їх в пористих середовищах під высоким тиском

Прикладна гідромеханіка, Том 11 (83) № 3, (2009) с.21-27
На основi математичної моделi просочення пiд високим тиском пористих тiл рiзними за фiзичними властивостями рiдинами виконаний аналiз енергетичних складових (потенцiйної та кiнетичної) потока рiдини в порах тiла на рiзнiй глибинi. Обгрунтовано методику розрахунку енергiї, враховуючи параметри, що змiнюються в залежностi вiд величини тиску: модуля пружностi, густини i об'єму рiдин. За змiною модуля пружностi рiдини запропоновано спосiб визначення ступеня енергоємностi рiдин вiд величини тиску.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська