Т.Краснопольська, В.Ільченко
Кінематична модель течiї Гольфстрiму

Прикладна гідромеханіка, Том 10 (82) № 4, (2008) с.43-51
Запропоновано математичну модель i знайдено функцiю течiiї, що апроксимують течiю Гольфстрiма. Аппроксимуюча функцiя течiї являє собою модифiковану функцiю течiї, що описує вихрову дорiжку Кармана. Модифiкована функцiя дозволяє описувати течiю Гольфстрiму в рухомiй системi координат, яка характеризується такими когерентними структурами: середня звивиста (меандрова) течiя у схiдному напрямку; двi системи циркуляцiйних зон помiж вершинами i пiднiжжями меандрiв та оточуюча прямолинiйна течiя у захiдному напрямку.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська