Е.О.Гаев, С.З.Шихалиев, Е.О.Гаева
Ламінарне стаціонарне виникнення вихорів за легкопроникною вставкою в плоскому каналі

Прикладна гідромеханіка, Том 10 (82) № 3, (2008) с.40-50
У наближеннi Нав'є - Стокса вивчається вхiд в'язкої рiдини у плоский канал з легкопроникною вставкою (ЛПШ) скiнченної довжини на входi. Дослiджено випадки достатньо щiльної ЛПШ, за якою виникають зони закрученої течiї. Для необмежено високiй щiльностi ЛПШ розв'язок може бути спiвставлений з тестовими випадками, що описанi у лiтературi. Встановленi критичнi значення щiльностi, при переходi за якi циркуляцiйна зона зникає, а також розмiри i iнтенсивнiсть циркуляцiйної зони за рiзних умов, ефекти виникнення несиметричних структур бiля стiнок каналу.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська