К.Н.Анахаев
Строгий розв'язок задачi вiльної фiльтрацiї з водотокiв напiвзворотнiм методом

Прикладна гідромеханіка, Том 10 (82) № 1, (2008) с.80-85
В роботi наведено строгий розв'язок задачi вiльної фiльтрацiї для сiмейства водотокiв з криволiнiйними профiлями напiвзворотнiм методом M. Є. Жуковського з використанням послiдовних конфорних вiдображень. Результати пiдрахункiв для окремих випадкiв спiвпадають з вiдомими точними розв'язками.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська