А.А.Нестеров
Застосування TVD-схем для апроксимації переносу импульса в моделях геофiзичної гiдродинамiки з рознесеними сiтками

Прикладна гідромеханіка, Том 10 (82) № 1, (2008) с.58-68
Схема центральних рiзниць, яка часто використовується для чисельної апроксимацiї адвекцiйних доданкiв рiвнянь руху в моделях геофiзичної гiдродинамiки з рознесеними сiтками, може бути причиною виникнення нефiзичних осциляцiй поля швидкостi i призводити до нестiйкостi. В роботi запропоновано метод розрахунку адвекцiйних компонент рiвнянь руху на основi спецiальної iнтерполяцiї поля швидкостi, з наступним використанням будь-якої зi схем рiвнянь переносу, включаючи TVD схеми. Метод розглядається в застосуваннi до задач моделювання течiй у водних резервуарах з вiльною поверхнею.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська