Г.В.Коваленко, А.А.Халатов
Границi режимiв обтiкання в заглибленнях на плоскiй поверхні, що мають форму сферичних сегментiв

Прикладна гідромеханіка, Том 10 (82) № 1, (2008) с.23-32
За результатами експериментiв визначено границi iснування режимiв обтiкання одиночних заглиблень на плоскiй пластинi, що виконанi у виглядi сферичних сегментiв. Розглянуто дифузорно-конфузорне обтiкання, режим iснування пiдковоподiбного вихору та режим стовпоподiбного вихору. Нi пiдковоподiбний, нi стовпоподiбний вихори не спостерiгались у заглибленнях з вiдносною глибиною меншою за 0.1. Переходи вiд режиму дифузорно-конфузорного обтiкання до режиму пiдковоподiбного вихору, а також вiд режиму пiдковоподiбного вихору до режиму стовпоподiбного вихору залежать не тiльки вiд числа Рейнольдса, але й вiд вiдносної глибини сферичного сегменту. Запропоновано залежностi для визначення границь iснування режимiв та координати для узагальнення результатiв.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська