С.А.Веремеев, А.Н.Семко
Взаємодiя iмпульсного затопленого струменю рiдини з жорсткою перешкодою

Прикладна гідромеханіка, Том 10 (82) № 1, (2008) с.3-9
Чисельно дослiджена взаємодiя iмпульсного затопленого струменю рiдини з жорсткою перешкодою. Отриманi розподiли швидкостi i тиску для нормальної, модельних понадв'язкої i слабо в'язкої рiдини для рiзних вiдстаней до перешкоди. Методом зникаючої в'язкостi оцiненi втрати на тертя i вплив в'язкостi на гiдродинамiчнi параметри затопленого струменю. Показано, що для вiдстаней до перешкоди порядка десяти радiусiв струменю вплив в'язкостi незначний. Розрахований час встановлення процесу. Розрахунки виконанi методом кiнцевих елементiв за допомогою обчислювального пакету ANSYS FLOTRAN.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська