Г.А.Барбашова
Про вiдновлювання характеристик каналу пiдводного iскрового розряду за часовою залежністю тиску у рiдинi

Прикладна гідромеханіка, Том 9 (81) № 4, (2007) с.69-72
Обгрунтовано можливiсть використання методу пiдбору для розв'язання оберненої гiдродинамiчної задачi вiдновлювання кiнематичних та динамiчних характеристик каналу пiдводного iскрового розряду за заданим тиском у рiдинi. Наведено приклад розв'язання задачi.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська