А.А.Авраменко, Т.В.Сорокіна, Т.Б.Басок
Ламiнарна течiїя в пористому плоскому криволінійному каналi

Прикладна гідромеханіка, Том 9 (81) № 4, (2007) с.66-68
Аналiтично отриманий профiль швидкостi для ламiнарної течiї в пористому плоскому каналi. Дослiджено вплив пористостi та ширини каналу на коефiцiєнт гiдравлiчного опору та профiль швидкостi у каналi.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська