С.А.Давидов
Експериментальні дослiдженням зливу рiдини з циліндричної ємностi, що здiйснює коливання у поперечному та поздовжньому напрямках

Прикладна гідромеханіка, Том 9 (81) № 4, (2007) с.30-36
Робота присвячена експериментальним дослiдженням процесу зливу рiдини з осесиметричної ємностi зi сферичним днищем, що здiйснює гармонiчнi коливання у поперечному та поздовжньому напрямках в умовах нормальної гравiтацiї. На основi проведених експериментiв отриманi емпiричнi залежностi для визначення поправочного коефiцiєнта для адекватного розрахунку подiбних динамiчних процесiв.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська