Р.Беженар, В.Мадерич
Моделювання рiзномасштабних процесiв у водоймах складної форми

Прикладна гідромеханіка, Том 9 (81) № 4, (2007) с.10-16
Алгоритм двостороннього вкладення застосовано до чиcельного моделювання рiзномасштабних процесiв на криволiнiйнiй ортогональнiй сiтцi на прикладi розповсюдження тепла у водоймi складної форми. Спiвставленi результати розрахункiв на трьох рiзних сiтках: прямокутнiй, криволiнiйнiй i криволiнiйнiй з вкладеною областю поблизу джерела теплового забруднення. Показано, що використання алгоритму двостороннього вкладення дозволяє краще описати процеси поблизу джерела теплового забруднення при помiрному об'ємi розрахункiв.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: українська