Г.А.Атанов, Е.С.Гескін, О.П.Петренко, А.Н.Семко
Вплив форми сопла на параметри порохової гiдрогармати

Прикладна гідромеханіка, Том 9 (81) № 4, (2007) с.3-9
У статтi розглядаються деякi питання проектування гiдрогармати як ефективного пристрою для руйнування твердих гiрних порiд i бетонних блокiв. Сформульованi переваги порохової гiдрогармати, введенo поняття оптимального пострiлу. Запропонований шлях зменшення тиску усереденi установки при збiльшеннi швидкостi струменя. Наведенi результати чисельних розрахункiв, якi iлюструють запропонований напрям оптимiзацiї порохової гiдрогармати.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська