В.І.Нікішов
Від гідравліки відкритих морів - до гідромеханіки рiчкових систем

Прикладна гідромеханіка, Том 9 (81) № 2-3, (2007) с.103-121
Представлено огляд робiт, присвячених чисельному i експериментальному моделюванню течiй та транспорту наносiв у рiчкових системах. Описанi основнi наближенi залежностi i чисельнi моделi, що використовуються для розрахунку поля течiй. Проаналiзованi аналiтичнi i чисельнi моделi, застосовуванi для розрахунку транспорту наносiв. Значну увагу придiлено аналiзу особливостей течiї в оточеннi опор гiдротехнiчних споруд, методам управлiння локальним розмивам дна. Вiдображена роль вчених Iнституту гiдромеханiки НАН України в розвитку гiдромеханiки рiчкових систем.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська