В.С.Кремез, Ю.І.Калугін, В.В.Яковлев
Математичне моделювання фільтраційных процесів при разробці газоконденсатних родовищ

Прикладна гідромеханіка, Том 9 (81) № 2-3, (2007) с.69-85
Розглядається математична модель планової фiльтрацiї багатокомпонентних вуглеводневих сумiшей з фазовими переходами для обєрунтування оптимiзацiї розробки газоконденсатних родовищ при видобутку газового конденсату в режимах виснаження й сайклiнг-процесу. Залежнiсть щiльностей фаз вiд тиску виражена через рiвняння стану Пенга-Робiнсона. Розробленi ефективнi чисельнi методи й алгоритми розрахунку фазової рiвноваги й фiльтрацiї компонентiв сумiшi. Запропонована методика дозволяє оцiнити можливiсть управлiння фiльтрацiйними потоками газу й конденсату в умовах неоднорiдного продуктивного пласту й визначити розташування й технологiчнi параметри видобувних i нагнiтальних свердловин.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська