М.Г.Бугай, О.І.Кривоног, В.В.Кривоног, В.Л.Фрідріхсон
Волокнисто-пористі матеріали з полімерних волокон в меліоративному і гідротехнічному будівництві та при очищенні води

Прикладна гідромеханіка, Том 9 (81) № 2-3, (2007) с.37-51
Наведенi в скороченому виглядi результати дослiджень фiльтрiв з волокнисто--пористого полiетилену (ВПП), якi були проведенi в Iнститутi гiдромеханiки НАН України за останнi 20 рокiв. Фiльтри з ВПП виконують роль зворотних фiльтрiв i можуть застосовуватись як самостiйнi фiльтрацiйнi полотна, так i як трубофiльтри. Наведенi результати дослiджень фiзико--механiчних, фiльтрацiйних та захисних властивостей; кольматацiї та водоприймальної здатностi дренажних конструкцiй; безреагентної, контактної реагентної очистки i знезалiзнення води. Наведенi пропозицiї щодо удосконалення технологiї будiвництва дренажу. Крiм того, наведенi результати визначення iндикаторним методом дiйсної пористостi, концентрацiї та густини осаду в порах замуленого фiльтра, а також регенерацiї фiльтрiв без порушення їх структури.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська