В.В.Бабенко, А.В.Воскобiйник, В.А.Воскобiйник, В.М.Турик
Вихори Гьортлера над увiгнутою поверхнею вхiдної частини вихрової камери

Прикладна гідромеханіка, Том 9 (81) № 2-3, (2007) с.25-36
У представленiй роботi ставиться та вирiшується задача з виявлення когерентних вихрових структур Гьортлера у пристiннiй областi вихрової камери. Визначаються масштаби вихрових структур та їх зв'язок з характеристиками потоку i масштабами збурень, якi вносяться. В експериментальнiй роботi дослiдженi природнi закономiрностi формування повздовжнiх вихрових систем пiд дiєю масових сил, якi виникають над обтiчною поверхнею вихрової камери з повздовжньою кривизною. Показанi специфiчнi особливостi виникнення вихорiв Гьортлера та їх розвитку вниз за потоком над обтiчною поверхнею.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: українська