Р.І.Демченко, М.І.Железняк, С.Л.Ківва, П.C.Коломиець, В.В.Хомицький
Гідродинаміка прибережної зони Чорного моря в районі гирла рукава Биситрий дельти ріки Дунай: Трансформація хвиль на неоднорідностях дна і течіях

Прикладна гідромеханіка, Том 8 (80) № 4, (2006) с.15-25
За допомогою методу розподiлу потокiв для хвильового рiвняння ``положистих схилiв'', враховуючи оцiнку повiльної змiни течiй та їх градiєнтiв, у наступнiй роботi наведений бiльш компактний запис системи рiвнянь гiперболiчного типу. Для розв'язання рiвнянь моделi розроблено кiнцево-рiзницевий алгоритм четвертого порядку точностi, реалiзований у програмному модулi HWAVE. Модель була протестована за даними лабораторних експериментiв i застосована для моделювання хвильових полiв у морськiй частинi дельти р. Дунай.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська