М.Г.Бугай, О.І.Кривоног, В.В.Кривоног, В.Л.Фрідріхсон
Гнучкі крiплення укосiв земляних дамб гiдротехнiчних споруд з використанням геотекстилю

Прикладна гідромеханіка, Том 8 (80) № 1, (2006) с.3-21
Наведено результати теоретичних та експериментальних дослiджень гнучких крiплень укосiв земляних гiдротехнiчних споруд з використанням геотекстилю. Розглянуто розрахунковi схеми стiйкостi гнучких крiплень з кам'яної накидi та бетонних блокiв, якi скрiпленi гнучкими зв'язками, пiд дiєю вiтрових та судових хвиль, швидким зниженням рiвня перед укосом i пiд дiєю льоду. Запропоновано методику облiку сил зчеплення в розрахунках крiплення укосу, який складено малозв'язними грунтами. Розробленi тимчасовi рекомендацiї на проектування та будiвництво гнучкого крiплення з використанням геотекстилю.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська