В.Г.Сизов
Про крайову задачу в роботі Мiчелла про хвильовий опір судна

Прикладна гідромеханіка, Том 7 (79) № 2, (2005) с.73-75
Обговорюється питання про граничну умову на нескiнченностi для крайової задачi, що визначає потенцiал швидкостей, викликаних судном, яке рухається. Вiдзначається складнiсть в асимптотицi убування швидкостей. Приводиться висловлене М. Г. Крейном припущення про можливi умови на нескiнченностi перед i за судном. Розглянутий метод, застосований Мiчеллом для рiшення отриманої їм крайової задачi. Biдзначається, що по сутi Мiчелл уперше застосував узагальнене перетворення Фур'є для рiшення крайової задачi i що М. Г. Крейн запропонував окремий вид застосованого Мiчеллом перетворення назвати перетворенням Фур'є-Мiчелла. Указується бiльш загальний вид рiвнянь, до яких застосовне перетворення Фур'є-Мiчелла.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська