В.I.Коробов
Вплив подовжнього оребрення пластини на гiдродинамiчне тертя

Прикладна гідромеханіка, Том 7 (79) № 1, (2005) с.90-92
За допомогою вагових вимiрiв на моделi у гiдродинамiчнiй трубi показано, що для дрiбноребристої подовжньо обтiчної поверхнi iснує дiапазон параметрiв, у якому опiр турбулентного тертя менший, нiж у гладкої плоскої пластини з такою ж площею проекцiї. При цьому максимальне зниження коефiцiєнту тертя за рахунок оребрення склало до 16%.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: українська