В.М.Кушнір, С.В.Федоров
Дифузiя речовини з нейтральною плавучiстю з пiдводного трубопроводу при впливі квазiстацiонарних і хвильових течiй

Прикладна гідромеханіка, Том 7 (79) № 1, (2005) с.43-49
Розглядається задача моделювання дифузiї речовини з нейтральною плавучiстю при її витоках з пiдводних трубопроводiв в умовах впливу хвильових i квазiстацiонарних течiй. Чисельне рiшення двомiрного рiвняння дифузiї виконано з використанням просторового розподiлу коефiцiєнтiв вертикальної дифузiї, що обчислювались на основi параметризацiї турбулентних потокiв поблизу трубопроводу. Коефiцiєнти горизонтальної дифузiї у розрахунковiй областi визначенi на основi закону "4/3" i прийнятi постiйними. Дослiджено вплив величин коефiцiєнтiв вертикальної дифузiї на динамiку та структуру плями домiшки.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська