А.С.Запевалов
Мiнливiсть характеристик локальных схилiв мoрської поверхнi

Прикладна гідромеханіка, Том 7 (79) № 1, (2005) с.17-21
На основi даних натуральних дослiджень, що проводилися на Чорному морi, аналiзується мiнливiсть статистичних моментiв схилiв мoрської поверхнi. Вимiрювання виконанi за допомогою двомiрного лазерного уклономiра на океанографiчнiй платформi МГI НАН України. Отримана залежнiсть статистичних характкристик схилiв вiд швидкостi вiтру. Показанi обмеження у використаннi рядiв Грама-Шарльє для апроксимацiї щiльностi iмовiрностей компонент схилiв.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська